Tradiţiile – o istorie

Tradiţiile sunt un ansamblu de concepţii, de obiceiuri, de datini şi de credinţe care se statornicesc istoriceşte în cadrul unor grupuri sociale sau naţionale şi care se transmit din generaţie în generaţie, constituind pentru fiecare grup social trăsătura lui specifică. Tradiţiile fac diferenţa între zonele geografice, dar din păcate nu sunt transmise mai departe. Un motiv sigur nu se ştie, posibil să fie şi valul de modernitate care a poposit în România. Păcat că nu ne conservăm valorile, tradiţiile care aduc stare de bine, fericire.

În România puţine sunt acele locuri unde se mai păstrează tradiţiile cu sfinţenie, asta poate şi din cauză că nu a ajuns valul de modernism. Un alt factor care fac ca tradiţiile să devină istorie sunt tinerii care nu sunt dornici să ducă mai departe obiceiurile din străbuni .Păcat că nu suntem capabili să păstrăm şi să transmitem mai departe valorile culturale, obiceiurile .În consecinţă suntem vinovaţi de pierderea valoriilor culturale ale României şi sper ca această afirmaţie să nu fie luată în nume de rău.